Ubezpieczenia

Master Partner

Bezpieczeństwo klienta zapewniamy nie tylko poprzez pełen profesjonalizm oferowanej usługi, ale również poprzez ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej naszej firmy.

Korzystnie ubezpieczymy majątek Twojej firmy, dzięki czemu zmniejszysz ryzyko prowadzenia działalności. Zapewnimy też kompleksowe ubezpieczenia niezbędne przy kredytowaniu oraz leasingach.

Nasi eksperci oceniają dotychczas posiadane przez Państwa ubezpieczenia, analizują rodzaje występujących u Państwa ryzyk i wskazują, które z nich można ubezpieczyć.

Dzięki indywidualnemu podejście do każdego z naszych partnerów oraz optymalizację programu ubezpieczeń naszym klientom zapewniamy:

Bezpieczeństwo klienta zapewniamy nie tylko poprzez pełen profesjonalizm oferowanej usługi, ale również poprzez ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej naszej firmy.

 
ikona

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Jedna z alternatywnych metod wniesienia zabezpieczenia: wadium, należytego wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi – zamiast blokowania gotówki.

UBEZPIECZENIA OC

Zapewnia ochronę przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKU

Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie majątku posiadanego i użytkowanego w związku z prowadzoną działalnością przed utratą czy uszkodzeniem.

UBEZPIECZENIA BUDOWLANO–MONTAŻOWE

Realizacja robót budowlanych wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych – warto zabezpieczyć się dobrą polisą CAR/EAR.

UBEZPIECZENIA POJAZDÓW

Proponujemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb – specyfiki prowadzonej działalności, wielkości floty pojazdów, warunków finansowych.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ ZDROWOTNE EKSPORTOWY PEŁNY

Coraz częściej zdarza się, że oferta grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie tworzy dla pracowników realną wartość dodaną, jaką może zaoferować pracodawca.

ikona

PORÓWNAJ OFERTY