Leasing na drobny sprzęt IT i urządzenia

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że leasing na drobny sprzęt IT i urządzenia to produkt ze sfery science fiction. Leasing kojarzymy najczęściej z samochodami i ewentualnie urządzeniami o większej wartości. Tymczasem nie ma problemu z finansowaniem leasingiem wszelkiego rodzaju drobnych urządzeń od sprzętu IT poprzez urządzenia gastronomiczne, budowlane, medyczne, czy na przykład rowery.

LEASING NA DROBNY SPRZĘT IT I URZĄDZENIA W PRAKTYCE

Niezależnie od przedmiotu minimalna wartość umowy leasingowej zaczyna się od 500 złotych netto. Przy tego typu drobnych sprzętach najczęściej stosowany jest leasing operacyjny. Jego popularność wynika z korzyści podatkowych. W tym wypadku kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy jest czynsz inicjalny, czyli wpłata początkowa oraz raty leasingowe w całości. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może wykupić przedmiot. Wysokość wykupu ustala się przy zawarciu umowy, a jego wartość może wynieść nawet minimalne 0,1% od wartości przedmiotu. Drugą formą finansowania jest pożyczka leasingowa, której konstrukcja jest bardzo zbliżona do zakupu na raty. Faktura za przedmiot wystawiana jest bezpośrednio na firmę leasingobiorcy . Jeżeli wartość środka trwałego nie przekracza 10 tysięcy złotych netto całość faktury „wchodzi” w koszty działalności. Jeżeli wartość jest wyższa będzie on podlegał amortyzacji. W przypadku pożyczki faktura wystawiana jest przez dostawcę na firmę leasingobiorcy, ale to leasingodawca dokonuje płatności. Spłata następuje w formie comiesięcznych rat. Te raty nie stanowią już kosztu uzyskania przychodu firmy.

LEASING OPERACYJNY I POŻYCZKA LEASINGOWA A VAT?

W przypadku leasingu operacyjnego umowa leasingowa jest zawierana zawsze na kwotę netto, w związku z tym od wartości netto jest naliczane oprocentowanie. Na każdą ratę leasingową jest wystawiana faktura VAT. Klient może odliczyć VAT na zasadach ogólnych:

• wartość raty leasingowej (bez podatku VAT) stanowi koszt uzyskania przychodu
• w przypadku, gdy Klient nie jest płatnikiem VAT, całość faktury (wraz z VAT-em) stanowi koszt uzyskania przychodu

Dla umowy pożyczki stosuje się kwotę brutto i klient samodzielnie odlicza jednorazowo cały VAT od faktury zakupu przedmiotu. Miesięczne faktury są wystawiane ze zwolnioną stawką VAT.

OKRES FINANSOWANIA

Okres finansowania dla leasingu operacyjnego jest uzależniony od rodzaju urządzeń i ich stawki amortyzacji. Dla poszczególnych grup urządzeń okresy te są następujące:

  • • sprzęt IT: od 18 do 36 miesięcy
    • smartfony, wyposażenie biura, sprzęt budowlany: od 24 do 48 miesięcy
    • sprzęt fotograficzny, urządzenia gastronomiczne: do 36 miesięcy.

 

Dla pożyczki leasingowej nie ma znaczenia stawka amortyzacji, a okres finansowania może wynieść od 3 do 24 miesięcy.

Wcześniejsza spłata leasingu wymaga zachowania minimalnego okresu dedykowanego dla danego przedmiotu leasingu i odpowiada minimalnym okresom finansowania. W przypadku nie zachowania tych okresów, wymagana jest wycena od rzeczoznawcy i zakończenie umowy następuje po wskazanej w wycenie wartości rynkowej. Tę kwestię reguluje kodeks cywilny, art. 709. Umowę pożyczki leasingowej można spłacić w dowolnym momencie.