Konto firmowe Godne Polecenia z premią

Konto Firmowe Godne Polecenia z premią w wysokości do 900 złotych to nowa oferta banku Santander dla przedsiębiorców. Promocja polega na zwolnieniu klienta z opłat za prowadzenie rachunku bieżącego, przelewy, wydanie i użytkowanie karty do rachunku oraz dodatkowo możliwości uzyskania do 900 złotych zwrotu za transakcje kartą. Okres trwania promocji to 24 miesiące od dnia przystąpienia, a skorzystać z niej można do dnia 31 grudnia 2019 roku włącznie. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które przed przystąpieniem do promocji nie posiadały jakichkolwiek rachunków firmowych w Banku w okresie od 31 marca 2019 r. do dnia przystąpienia do promocji.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT W KONCIE FIRMOWYM GODNYM POLECENIA

Korzystając z Oferty Konta Firmowego Godnego Polecenia klient uzyskuje zwolnienie z opłat naliczanych przez bank w okresie 24 miesięcy z tytułu:

  • prowadzenia Konta Firmowego Godnego Polecenia,
  • przelewów wykonywanych w systemie Elixir w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma,
  • 10 pierwszych przelewów w systemie BlueCash wykonywanych w miesiącu rozliczeniowym w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma,
  • realizacji zleceń stałych na konta w innych bankach w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma,
  • realizacji poleceń zapłaty w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony w innym banku,
  • wysłania smsKodów autoryzacyjnych,
  • użytkowania pierwszej karty debetowej (w PLN) do Konta Firmowego Godnego Polecenia
  • wypłaty gotówki kartą w bankomatach w Polsce i za granicą.

PREMIA W KONCIE FIRMOWYM GODNYM POLECENIA

Dodatkowo uczestnicy promocji mają możliwość otrzymania premii o łącznej wartości do 900 złotych za transakcje kartą debetową wydaną do rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji. Bank zwraca na konto 4% wartości transakcji dokonanych kartą płatniczą w poprzednim miesiącu, ale nie więcej niż 150 złotych. Warunkiem uzyskania premii jest wykonanie minimum jednego przelewu z rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego o minimalnej wartości 200 zł w miesiącu następnym po miesiącu naliczenia premii. Okres naliczania premii trwa 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia otwarcia rachunku.

Co ciekawe, w regulaminie oferty Konta Firmowego Godnego Polecenia, bank zastrzegł sobie prawo do wypowiedzenia warunków promocji klientom, których roczne przychody przekroczą 10 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *