Wsparcie dla faktoringu od Banku Gospodarstwa Krajowego

Santander Bank Polska, Santander Factoring oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawarły umowę dotyczącą współdzielenia ryzyka programu faktoringowego do kwoty 200 mln zł. Rozwiązanie ma ułatwić firmom finansowanie ich działalności. Jest to pierwsza taka umowa pomiędzy bankami w Polsce.

WSPARCIE DLA FAKTORINGU PRZYSPIESZY ROZWÓJ RYNKU

Choć popyt na tego typu usługi wciąż rośnie to wsparcie dla faktoringu powinno dać kolejny impuls rozwoju. Usługa faktoringowa jest alternatywną formą finansowania przedsiębiorstw, ułatwiającą zarządzanie przepływami finansowymi w bieżącej działalności firm. Jak wynika ze statystyk wciąż ma jeszcze ogromny potencjał. Według danych GUS za 2018 r. wartość wykupionych wierzytelności przez przebadane przedsiębiorstwa faktoringowe wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 21,6 proc. i wyniosła 269 629 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 17 917 klientów, tj. o 12,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

BGK poinformował, że widzi potencjał w usługach faktoringowych i chce wspomóc uczestników systemu finansowego w tej działalności. Dlatego w efekcie współpracy z Santander Bank Polska i Santander Factoring wypracowano nowe rozwiązanie, polegające na przejmowaniu części ryzyka w programach faktoringowych prowadzonych przez instytucje finansowe.

Tu znajdziesz więcej informacji o rodzajach faktoringu...

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Źródło: BGK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *