Dokumenty wymagane do umowy leasingowej

Choć leasing często nam się kojarzy z uproszczoną formą wnioskowania to należy pamiętać, że w większości przypadków firmy leasingowe będą wymagały od nas dokumentów do zawarcia umowy leasingowej. Oczywiście to, czy dokumenty firmowe będą wymagane i jaki będzie ich zakres będzie zależne zarówno od polityki każdej firmy leasingowej i od przedmiotu leasingu, ale przede wszystkim od formy prawnej w jakiej potencjalny leasingobiorca prowadzi działalność gospodarczą.

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które mogą być wymagane do zawarcia umowy leasingowej z uwzględnieniem najpopularniejszych form prawnych firm.

DOKUMENTY WYMAGANE DO UMOWY LEASINGOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ SPÓŁEK CYWILNYCH:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 • zaświadczenie o numerze NIP

 • zaświadczenie o numerze REGON

 • ksero dowodu osobistego (dla spółek – każdego wspólnika)

 • zeznanie (PIT) za ostatni rok (dla spółek – każdego wspólnika)

 • deklaracja PIT-5 za ostatni miesiąc lub trzy miesiące (dla spółek – każdego wspólnika)

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami

 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS

 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

 • umowa spółki (dla spółek)

DOKUMENTY WYMAGANE DO UMOWY LEASINGOWEJ DLA SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁEK AKCYJNYCH:

 • aktualny odpis z KRS (ważny 3 miesiące)

 • zaświadczenie o numerze NIP

 • zaświadczenie o numerze REGON

 • umowa lub statut spółki

 • ksero dowodu osobistego osób upoważnionych do reprezentowania spółki

 • bilans i rachunek wyników za ostatni rok oraz zamknięte miesiące bieżącego

 • zeznanie CIT-8 za ostatni rok

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami

 • zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS

 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

Przedstawiony powyżej katalog dokumentów może być przez niektóre firmy leasingowe rozszerzany od dodatkowe dokumenty w postaci na przykład oświadczeń o stanie zobowiązań, czy też deklaracji majątkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *